“Voetballen tussen de mosselen”

 

 

 

De Hoeksche Waard is het op één na laatste eiland van Zuid-Holland. Wie de provincie Zeeland wil bereiken dient alleen Goeree-Overflakkee te “trotseren”. De kortste route gaat via de snelweg A29. Men neme vervolgens de N59 richting het zuidwesten. Vooral niet meer afslaan en gewoon de doorgaande weg volgen is het advies. Binnen afzienbare tijd wordt het eiland Schouwen-Duiveland bereikt. Een geoefend fietser legt deze reis zonder problemen per tweewieler af, al zullen wij traditiegetrouw kiezen voor een gemotoriseerd voertuig voorzien van vier wielen.

Als eerste duiken de borden op met de tekst Bruinisse. Bruinisse, in de volksmond ook wel Bru genoemd, is een oud vissersdorp dat ligt op het meest oostelijke puntje van Schouwen-Duiveland. De Bruse mosselvisserij kent een rijke geschiedenis. De mosselvloot vaart in het seizoen wekelijks uit om mosselen te vangen op de Waddenzee of Oosterschelde. Met ongeveer 3.800 inwoners kan Bruinisse zich qua omvang meten met Nieuw-Beijerland. Over het ontstaan van de naam Bruinisse bestaat de nodige onduidelijkheid. Het woord “nisse” is een ander woord voor landtong. “Bruin” verwijst naar alle waarschijnlijkheid naar een persoonsnaam, maar kan ook betrekking op de bruine kleur van de schorren (gebieden onder invloed van getijdenwerking).

Bruinisse zal de thuisbasis vormen voor ons Jeugd Voetbalkamp 2020. We hebben een uiterst fraaie accommodatie gevonden, genaamd De Stoofpolder, alwaar we volgend jaar zullen verblijven van 12 tot en met 14 juni. Er is inmiddels een enthousiaste Jeugd Voetbalkamp Commissie in het leven geroepen bestaande uit, in volstrekt willekeurige volgorde, Arno den Boer, Ivo & Karin van Alphen, Lenno de Vos, Arjan & Liesbeth van der Velde, Wessel van de Steeg en ondergetekende. Met regelmaat komt deze commissie bijeen met als doel, stukje bij beetje, de ‘Voetbalkamppuzzel’ compleet te krijgen. Een behoorlijke opgave. Er is reeds een start gemaakt met het opstellen van een gevarieerd programma, maar daarover later meer.

In Zeeland kom je producten tegen die volstrekt uniek zijn voor deze regio. Veel van deze producten of gewoonten uit lang vervlogen tijden zijn inmiddels ook bekend in andere delen van Nederland, maar zijn van oorsprong toch echt typisch Zeeuws. Wat te denken van de Zeeuwse bolus en de Zeeuwse boterbabbelaar? Deze producten zijn een onderdeel van de Zeeuwse cultuur en de manier waarop de Zeeuwen zich in de loop der eeuwen hebben ontwikkeld. Het Zeeuwse landschap en de eeuwige strijd tegen het water hebben ervoor gezorgd dat de Zeeuwen trots zijn op hun land en hun typische Zeeuwse gewoontes en producten.

De Zeeuwen houden er bovendien een mooi dialect op na. Raakvlakken met onze eigen Hoeksche streektaal zijn daarbij zeker aanwezig. Voor wie echter beslagen ten ijs wenst te komen in “het Zeeuwse” doet er verstandig aan het dialect zich tóch enigszins eigen te maken.

Mok ok è. Als je niet uit Zeeland komt dan begrijp je hier helemaal niets van. Maar dit betekent niets meer of minder dan: moet ik ook hebben.

‘n Sturrem in ‘n hlas water zakmazehhe. Een storm in een glas water.

Gemorken, geslogen en gejogen. De voltooid deelwoorden kunnen in Zeeland een tikkeltje anders klinken. Ze betekenen respectievelijk gemerkt, geslagen en gejaagd. Wat je in Zeeland dan weer zou uitspreken als emorke, eslohe en ejohe.

Zuunig, juust en diek. De ui is toch écht een uu. En de ij? Dat is een ie.

Een juunbuuze alsjeblieft. Enig idee wat je hebt besteld? Een frikandel speciaal. Waarbij juun uiteraard staat voor ui. Echt waar.

A’j iets over j’n eihe w’il wéete, vraeh’t ’n oare, wan die wéete ut aoltied beter. Als je iets over jezelf wilt weten, vraag het dan een ander, want die weet het altijd beter.

De komende maanden zal ik jullie met regelmaat verder informeren over de stand van zaken rondom het Jeugd Voetbalkamp 2020. Uit een eerste inventarisatie begin november blijkt dat er veel interesse is onder de jeugdleden van SJO Korendijk. Het aantal geïnteresseerden voldoet ruimschoots aan onze verwachting waarbij we ervan uit gaan dat het definitieve aantal aanmeldingen ongetwijfeld nog wat hoger zal liggen. Ook fijn dat veel ouders/verzorgers bereid zijn om te rijden of om, op welke wijze dan ook, de helpende hand te bieden. Zoals de Zeeuwen zeggen: d’a moge m’n hroâs op weze!

Begin volgend jaar ontvangen alle jeugdleden een persoonlijk inschrijfformulier. We willen vervolgens gedetailleerd in kaart brengen wie er mee gaan en met welke persoonlijke zaken we rekening dienen te houden. Hoewel voetballen de boventoon zal voeren staat plezier voorop. Voor iedereen!

Voor nu wens ik iedereen alvast een gezond en sportief 2020 toe.

Met sportieve groet,

Namens de Jeugd Voetbalkamp Commissie

Bart Wesdorp

[download het volledige artikel hier]

 

Share
Facebook
Twitter
INSTAGRAM