[update] Inschrijven Jeugd Voetbalkamp 2020 JO9 t/m JO17

 

 

 

[update]

Digitaal inschrijven voor het Jeugd Voetbalkamp 2020 is nu ook mogelijk.  Download hier het digitale formulier  en vul het volledig in met Adobe Acrobat Reader DC (veelal geïnstalleerd op laptops en desktops). Ook besturingssystemen zoals Android en iOS hebben veelal mogelijkheden om PDF documenten in te vullen.

Mail het volledig ingevulde aanmeldformulier vervolgens naar webmaster@sjo-korendijk.nl onder vermelding van team en naam deelnemer. Hierna ontvangt u een bevestiging van de inschrijving.


Onlangs zijn jullie geïnformeerd over het Jeugd Voetbalkamp 2020. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en het belooft weer een zeer gevarieerd weekend (12 t/m 14 juni 2020) te worden. Hoewel voetballen de boventoon zal voeren staat plezier voorop. Aangezien het programma inhoudelijk nog niet definitief is, worden jullie hierover in een later stadium geïnformeerd. Voor een behoorlijk aantal jeugdspelers is dit echter het eerste voetbalkamp. Door middel van dit informatiebulletin willen wij u graag inzage geven in de globale opzet van het Jeugd Voetbalkamp 2020.

VERVOER

Om de kosten voor deelname aan het voetbalkamp acceptabel te houden zullen we het vervoer naar Bruinisse  en terug met eigen auto’s regelen. Zoals het er nu naar uitziet beschikken wij over voldoende auto’s om dit mogelijk te maken. Om het vervoer in goede banen te leiden zal vooraf een autoindeling worden gemaakt.

‘ALL INCLUSIVE’

Tijdens ons Jeugd Voetbalkamp 2020 is alles inbegrepen: eten, drinken, slaapplaatsen, activiteiten en tussendoortjes. Het meenemen van etenswaren is toegestaan, maar zeker niet noodzakelijk. De kosten voor deelname aan het Jeugd Voetbalkamp 2020 bedragen € 40 per kind.

BEGELEIDING

Om het kamp tot een succes te maken hebben we voldoende begeleiders nodig. Tijdens de eerste inventarisatieronde heeft een groot aantal personen hulp aangeboden. Hartelijk dank daarvoor.

ALCOHOLVRIJ

Wellicht ten overvloede melden wij dat het gebruik van alcohol en/of andere verdovende middelen niet is toegestaan. Ook roken is niet toegestaan in en rond onze accommodatie. Dit geldt tevens voor de begeleiders. Mochten voornoemde zaken toch worden gesignaleerd dan zal hier zeer adequaat tegen worden opgetreden.

ZONDAGSRUST GERESPECTEERD

SJO Korendijk heeft respect voor de zondagsrust. Met het oog hierop is er, evenals voorgaande jaren, de mogelijkheid om deel te nemen aan het voetbalkamp en op zaterdagavond huiswaarts te keren. Zo zorgen wij ervoor dat deelname aan het voetbalkamp voor iedereen mogelijk is.

SNEL OPGEVEN

Gezien de omvang van de organisatie is het van groot belang op korte termijn inzicht te hebben in het definitieve aantal deelnemers. Aanmelden is eenvoudig. Download hier het aanmeldformulier en lever dit formulier, volledig ingevuld, uiterlijk 31 januari a.s. in bij de trainer/leider van het team waarin uw kind voetbalt. Betaling van de eigen bijdrage dient in een later stadium per bank te geschieden. Na inschrijving ontvangt u hierover meer informatie.

SJO Korendijk is van mening dat alle leden moeten kunnen deelnemen aan het Jeugd Voetbalkamp 2020. Mocht de eigen bijdrage voor u tot problemen leiden, dan kunt u contact opnemen met Arno den Boer (arno.den.boer@sjo-korendijk.nl). Vanzelfsprekend wordt met deze informatie zeer vertrouwelijk omgegaan.

Met sportieve groet,

Namens de Jeugd Voetbalkamp Commissie

Bart Wesdorp

Download hier het aanmeldformulier.

Share
Facebook
Twitter
INSTAGRAM