Fusie perikelen in de Korendijk (door Frans van de Steeg)

Goudswaardse Boys

Het gaat best goed met GWB. Financieel gezond, rond de 150 leden, 4 senioren teams en de jeugd ondergebracht in een SJO samen met Piershil en NBSVV.

Maar gaat het wel echt goed, naar de toekomst gekeken. Als ik naar de selectie kijk dan zijn er potentieel 30 spelers voor 1 en 2 beschikbaar. Daarbij zijn er een aantal spelers die buiten de boot vallen omdat ze gewoonweg niet de kwaliteit hebben om met een 2e elftal mee te komen, zij moeten wel voetballen, maar er is geen plaats in een eventueel 3e elftal dus zullen zij de zwakke schakels blijven van een 2e selectie elftal wat ook wil presteren. Verder heb je ook geen plaats voor nieuwe 20 ers die recreatief een potje willen ballen en niet willen trainen. Dan is daar het veteranen team. Iedere week is het weer schrapen om genoeg mensen op de been te krijgen. Een keeper van 27 jaar voldoet hier ook niet aan de spelregels van de knvb, maar vooruit maar. Hier zou een versterking van een aantal 35 plussers zeer welkom zijn. Gelukkig heeft het damesteam de afgelopen weken een boost gekregen zodat zij wat ruimer in de spelers zitten, maar dat was de afgelopen jaren ook iedere week een puzzel om er genoeg op de been te krijgen om een wedstrijd te gaan spelen.

Naar de toekomst gekeken is het dus best lastig om elk team volwaardig aan de competitie te laten beginnen. Aanwas vanuit de jeugd is minimaal en nieuwe aanmeldingen zijn sporadisch. Ieder jaar een 3 a 5 maar daartegenover staat dat er ook zoveel verdwijnen.

Vrijwilligers zijn er nog best, maar ook die worden schaarser. Op elk vlak, onderhoud,  jeugdbegeleiding, scheidsrechters, barbezettingen. Het wordt er in de komende jaren echt niet beter op.

Ik heb daarom eens nagedacht over hoe het zou zijn als de 3 verenigingen zouden gaan fuseren. Nu ben ik me ervan bewust dat er een aantal direct opstaande haren krijgen bij het woord alleen al, maar ik vraag jullie toch om even naar het volgende te luisteren.

Fusieperikelen in de Korendijk

Wat is een fusie ?

Een fusie is, in de sociaalwetenschappelijke betekenis van het woord, het samengaan van twee of meerdere voorheen zelfstandige economische of sociale eenheden. Dit kunnen bedrijven zijn maar ook verenigingen. Het grote verschil tussen een fusie en een overname is dat een fusie gelijkheid tussen alle partners impliceert en een overname ongelijkheid.

Waarom samengaan in 1 vereniging.

Het ledenaantal van elke vereniging op zich loopt terug en als het stabiel blijft, dan heeft de vergrijzing de overhand. Ik zal een aantal voorbeelden proberen aan te halen.

Voordat ik dat doe leg ik de stelling neer dat er met elkaar gesproken moet worden op basis van gelijkheid. De reden om maar belangrijker te zijn dan een ander moet echt overboord. Het is niet meer interessant voor de fusie of je 1e klasse of 4e klasse speelt. Het is niet interessant of je 2, 4 of 8 teams nu kan laten voetballen. De vraag is of je alle teams met genoeg mensen kan laten spelen

Nu moeten er 3 kantines, velden en opstallen bijgehouden worden. Bij een fusie zal er 1 complex zijn, kunnen we van 3 werkploegen(waar de gemiddelde leeftijd alleen maar stijgt) 1 maken. Hebben we 1 kantinebaas nodig i.p.v. 3, wordt de vrijwilligersvijver om in te vissen niet groter, maar krijgt wel meer vissen.

Teams worden makkelijker aan te vullen met spelers van andere teams. Een selectie kan inderdaad eens een keer uit 40 spelers bestaan. Afvallers kunnen zich gaan bewijzen in een 3e elftal. Spelers die er werkelijk niets van kunnen, maar het ook leuk vinden om hun sport te bedrijven kunnen ook in 1 team worden gezet. Veteranen hoeven niet meer te bedelen om spelers. Bij een samengaan zullen deze het zeker makkelijker krijgen. Dames die nu buiten de boot vallen kunnen misschien wel in een 2e team uit gaan komen.

(kandidaat)Bestuursleden zwemmen in dezelfde vijver, het moet dus makkelijker worden om mensen te vinden die de club willen besturen.

Kantinepersoneel zwemt ook in diezelfde vijver, dus vul het zelf maar in.

Het grootste probleem bij zo een samenvoeging is het sentiment. Je moet niet van je eigen clubje denken/zeggen dat we het beter voor elkaar hebben dan bij de andere. Dat is namelijk niet van belang. Als je gaat voor een fusie moeten we met z’n allen een nieuwe vereniging van de grond af aan op bouwen. Natuurlijk gaat dat met vallen en opstaan, maar in deze opbouw is geen plaats voor oud club sentiment.

Sentiment is het belangrijkste struikelblok. Wat hebben we het gezellig met z’n allen. Is dat wel met z’n allen moet je je afvragen. Met wie ga je close om binnen de vereniging en met wie ga je om als een maat en natuurlijk zijn er mensen waar je hallo en dag tegen zegt bij diezelfde vereniging. Dat is nu en dat zal in een nieuwe vereniging ook zo zijn. Als je het nauwkeuriger gaat bekijken dan zal je zien dat de hoeveelheid mensen waar je het meeste contact mee hebt er maar een 10 à 15 zijn. De groep “maten” is aanmerkelijk groter. Bij evenementen en feestjes kom je ze ook tegen en daar kan je een leuke avond mee hebben. En meer dan de helft daarvan weet je dat ze voetballen en heb je wel eens een praatje mee.

Er veranderd qua beleving dus eigenlijk niet zoveel na een fusie, echter wel qua organisatie. Er zijn meer mensen betrokken bij 1 vereniging dus moeten er statistisch gezien meer mensen beschikbaar zijn om diverse taken en functies te vervullen. Het wordt dus voor de huidige beleidsbepalers en vrijwilligers alleen maar makkelijker.

1 keer een loterij commissie (rad, 3 uit 15, lotto enz.) maar wel met meer mensen. 1 werkploeg, maar wel met meer mensen. 1 kantine maar wel 1 kantinebaas met een assistent. 1 schoonmaakploeg, maar wel met meerdere dames/heren.

Sponsoren van alle 3 de verenigingen kunnen een fusieclub tot een sterke speler maken in west2. Dan heb ik het niet over het betalen van spelers, maar voorzieningen treffen om het spelers en trainers naar de zin te maken. Ga maar eens na welke bedrijven er nu de 3 verenigingen ondersteunen. Dat gaat prima, kan je nagaan als al die sponsoren 1 vereniging gaan steunen.

In het bovenstaande probeer ik duidelijk te maken dat een fusie best ingrijpend is voor zeer zeker de oudere leden van een vereniging, de huidige senioren afdeling zal gemengde gedachten hebben, alhoewel er natuurlijk weer herenigingen zullen plaatsvinden met spelers die vroeger in de jeugd met elkaar gespeeld hebben. Dat kan ook gezellig zijn.

Ook de aanwas/doorstroming van jeugdspelers is voor elke vereniging apart natuurlijk een crime. Individueel komen er natuurlijk ieder jaar te weinig jeugdspelers door, waardoor er steeds eerder bij de jeugdteams wordt geplukt om 2e en 1e elftallen compleet te maken. Dit terwijl de kleine mannen in spe eigenlijk nog maar kind zijn. Een uitzondering zal hierin ook de regel bevestigen, maar 18 jaar is niet voor niets vastgesteld als overgang naar de senioren.

Er zijn genoeg voorbeelden te geven waarom een fusie niet eng is en dat het eerder een noodzaak gaat worden dan niet. Allereerst zullen alle sentimenten opzij moeten worden gezet. Het is niet meer belangrijk of je 70, 150 of 200 leden hebt. Belangrijk is dat je ze moet laten samensmelten. Arrogantie over dat je beter bent dan een andere vereniging in welk facet dan ook moet je aan de kant schuiven en met elkaar de handen ineen slaan op gelijkwaardige basis om het tot een succes te maken.

Maak eens een praatje met de vrijwilligers van de SJO Korendijk. Dat kan heel verhelderend zijn.

Denk aan de toekomst en niet aan het heden en/of verleden.

Nog even wat statistieken:

 “Gemiddeld aantal geboren kinderen per jaar daalt de laatste jaren drastisch. De groep die in 2008 in de 3F’s en 2 MP’s speelden waren geboren in 2000 tot en met 2003. In die jaren zijn resp. 157, 159, 138, 165 kinderen geboren. Dat waren in 2012, 2013 en 2014 resp. 97, 110, 117. Met deze cijfers is het ons niet moeilijk voor te stellen dat in 2018, 2019 en 2020 moeilijk zal worden om nog steeds 1 elftal per leeftijdscategorie op te stellen.”

Dit zie je nu al bij de kleiner wordende klassen op de lagere scholen en ook al in de F (JO07-1) van SJO Korendijk. We hebben nu 2 ruime F’s. Dat zijn er bijna 3. Daarvan kunnen we straks over 2 jaar 2 E’s maken. En dan 2 jaar later weer 1 D. Als het meezit en iedereen blijft voetballen uiteindelijk 1 C, 1 B en 1A. Als we geluk hebben blijven ze allemaal voetballen. Dus als we samengaan houden we uiteindelijk met geluk een elftal over per jaar.

De jeugd heeft de toekomst. Wie durft daarvoor te gaan liggen? De oudere leden? Die zijn over 10 jaar gestopt. Moeten deze leden bepalen hoe de club erover 10 jaar voor staat? Dat is toch niet wenselijk?

Frans van de Steeg

Share
Facebook
Twitter