Corona-maatregelen voor het voetbal

Het voetbal, zowel betaald voetbal als amateurvoetbal, steunt uiteraard de vanuit de overheid aangescherpte maatregelen om het Coronavirus onder controle te krijgen. 

Er heerste gisteren echter nog wel veel onduidelijkheid omtrent nieuwe maatregelen in verhouding tot sport. En hoewel sport in deze zware tijden slechts bijzaak is, willen wij wel eerst duidelijkheid hebben. Het ministerie van VWS bevestigt dat het advies van het RIVM met betrekking tot sportverenigingen ongewijzigd is gebleven, en dus loopt tot en met 6 april, en niet tot 1 juni zoals overal in eerste instantie te lezen was. 

De Rijksoverheid heeft het onderstaande richting de sportwereld bevestigd:

  • Tot en met 6 april: Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn dicht;
  • Er vinden geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet in de openbare ruimte;
  • Sporten in de openbare ruimte is toegestaan in een groep van maximaal 3 personen waarbij de 1,5 meter afstand in acht genomen dient te worden;
  • Op bovenstaande wordt gehandhaafd;
  • Voor de topsport wordt geen uitzondering gemaakt en gelden ook bovenstaande maatregelen;
  • Op uiterlijk 6 april wordt bezien in hoeverre deze maatregelen voor de sportwereld verlengd worden;
  • Tot 1 juni kunnen er geen congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien worden georganiseerd.

De komende periode blijven we in overleg met alle betrokkenen in deze en wachten we de communicatie vanuit de overheid met name in relatie tot het besluit over de sport af.

[bron: KNVB d.d. 24-03-2020]

* * * 

SJO Korendijk volgt uiteraard het besluit van de KNVB en het advies van het RIVM. Dit betekent dat in elk geval tot en met 6 april ALLE wedstrijden en ALLE trainingen zijn afgelast. Bovendien is het tot nader order NIET TOEGESTAAN de sportcomplexen van SJO Korendijk te betreden!

Bestuur SJO Korendijk

Share
Facebook
Twitter
INSTAGRAM